به موجب دریافت کارت ضمانت، شرکت آران ماشین توس محصولات خود را به مدت یکسال یا ۲۰۰۰ ساعت کارکرد دستگاه از تاریخ تحویل به مشتری ( هر کدام زودتر فرا برسد ) مطابق شرایط زیر ضمانت می نماید :

۱. در طول دوره ضمانت ، شرکت هر قطعه یا قطعاتی از ماشین را که بر اساس بازرسی انجام گرفته دارای ایراد تشخیص داده شود ، حسب صلاحدید تعویض یا تعمیر می نماید .

۲. در طول دوره ضمانت ، نیروی انسانی به همراه قطعات لازم برای انجام تعمیرات ( بدون دریافت هزینه ) توسط شرکت اعزام می گردد .

۳. قطعات تعویضی یا تعمیری موضوع بند فوق برای باقیمانده دوره ضمانت محصول ، تحت پوشش ضمانت قرار می گیرد .

۴. ساعت کار دستگاه وسیله ای است که زمان سرویس و تعمیر دستگاه را مشخص می نماید . لذا مشتریان محترم موظفند همیشه از سالم بودن آن اطمینان حاصل نموده و در صورت خرابی در اسرع وقت به شرکت اطلاع رسانی نمایند . چنان چه در زمان مراجعه تعمیرکاران ، خرابی ساعت کار دستگاه به رویت برسد ، در نوبت اول روزانه ۲۴ ساعت به آخرین ساعت ثبت شده توسط تعمیرکاران شرکت در گزارش قبلی اضافه و ثبت می گردد و در نوبت دوم دستگاه از صمانت خارج می گردد .

۵. ضروریست در صورت ایراد فنی در دستگاه مشتری ضمن اعلام خرابی به واحد خدمات پس از فروش ، ساعت کارکرد دستگاه را نیز اطلاع رسانی نماید. در غیر این صورت کار بازدید به تعویق خواهد افتاد و عواقب و مسئولیت ناشی از عدم اطلاع رسانی ساعت کارکرد با مشتری می باشد .

۶. ضمانت نامه شامل موارد زیر نمی باشد :

 

 موارد ابطال گارانتی